Archiv rubriky: 2.D – Fyzika

Příklady do písemky

Vodík má tlak 13 MPa. Jaký bude jeho tlak, klesne-li jeho objem o 1/4 původního objemu a teplota se zdvojnásobí?  (34,7 MPa)

Určete hmotnost chlóru o objemu 3 litry při tlaku 98,6 MPa a při teplotě 22 °C? Relativní molekulová hmotnost Cl2 je 70,914.   (8,55 kg)

Bomba obsahuje stlačený plyn při teplotě 20 °C a tlaku 3,76 MPa. Jak se změní jeho tlak, když polovinu množství plynu vypustíme a jeho teplota při tomto ději klesne o 10 °C?    (1,82 MPa)

Ideální plyn má při teplotě 21°C objem 1,4.10-2 m3a tlak 200 kPa. Jaký objem má tento plyn za normálních podmínek?    (2,6.10-2 m3)